29 listopada 2020

Sesja on-line o modlitwie brewiarzowej

 

Liturgia Godzin,  Liturgia Uświęcania czasu, Modlitwa Chrystusa i Kościoła. W różny sposób nazywamy tą modlitwę. Każda z nazw ukazuje jej inny aspekt i głębię. Jak się modlić brewiarzem? 

 

        W dniach 28 i 29 grudnia na rozpoczęcie Adwentu odbyła się w naszym Ośrodku Formacji Liturgicznej sesja na temat modlitwy brewiarzowej. Modlitwa Liturgią Godzin jest modlitwą Chrystusa i Kościoła, jest czuwaniem przy Obecnym, ale też spotkaniem z Bogiem, który przychodzi w swoim Słowie, w swoim Kościele. Siostra Jolanta Siemion przez 2 dni w spotkaniach online przybliżała tajemnice tej modlitwy. Przedstawiła strukturę, sposób odmawiania, ale także jej głębię, teologię poszczególnych godzin, a na zakończenie ukazała związek Liturgii Godzin z Liturgią Eucharystii. Zainteresowanie tą tematyką okazało się duże, wiele pytań i wątpliwości zostało rozwianych. I mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu większa część Kościoła w sposób praktyczny - poprzez modlitwę brewiarzem - włączy się w ten głos tej pieśni Oblubieńca i Oblubienicy.  

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz