Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

28 czerwca 2017

Sesja: Sakrament małżeństwa drogą do nieba

Przejdź do strony tematycznej