Przejdź do strony tematycznej

Sesja: W czas Adwentu z Janem Chrzcicielem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na progu adwentu do naszego Ośrodka przybyli Ci, którzy wraz z ks. Piotrem Kwietniem CM zapragnęli odkryć na czym polega tajemnica czuwania. Nie bez przyczyny przynaglenie Pana Jezusa – CZUWAJCIE – jest najczęściej powtarzającym się w Liturgii tego czasu.

 

Poprzez wysłuchane konferencje, czas osobistej modlitwy, Adorację, a przede wszystkim Eucharystię „rozkodowywaliśmy” to adwentowe wezwanie.

 

Czuwać to odkrywać piękno relacji z Panem Bogiem. Stworzeni na Jego obraz często nie potrafimy tego obrazu ustrzec. Jesteśmy jak studnia, w której źródło wody uległo zamuleniu i potrzebuje oczyszczenia, by na nowo wytrysnąć czystą, orzeźwiającą wodą.

 

To tylko jeden z odsłoniętych „kluczy”. Wspólnie sprawowana jutrznia o poranku I Niedzieli Adwentu odkryła kolejny.

 

Ufamy, że wszyscy uczestnicy zakończyli sesję solidnie „uposażeni” w łaskę czuwania, ale także nakarmieni w naszym ośrodkowym refektarzu.

 

 

 

 

06 grudnia 2017

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz