ZGŁOSZENIE

"Wcielamy Słowo" to cykl adwentowych spotkań ze Słowem Bożym. Chcemy, aby w czasie Adwentu Słowo znalazło w nas podatny grunt do stawania się ciałem.

Jak modlić się Słowem Bożym? 
Czym charakteryzuje się medytacja chrześcijańska? 
W jaki sposób wprowadzać Słowo Boga w życie?

Zapraszamy do udziału w sesji online, która wprowadzi nas w temat codziennego rozważania Słowa Bożego oraz medytacji chrześcijańskiej.

Przez kolejne dni Adwentu, na facebooku będą pojawiały się krótkie komentarze do Liturgii Słowa z danego dnia, które mogą pomóc w osobistej modlitwie. Rozważania te niech będą zachętą, by każdego dnia - niezależnie od okresu liturgicznego - wsłuchiwać się w Słowa Boga, i jak Maryja wypowiadać swoje FIAT (niech mi się stanie), tj. wcielać słowo w życie.

 

termin sesji on-line: 26 listopad

czas trwania: 14:00-17:00

miejsce: platforma Zoom      (kliknij tutaj)

prowadzący: s. Aleksandra Walawska CHR

 

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na żywo podczas trwania sesji lub indywidualnie po jej zakończeniu.

 

 

KOSZT: Dobrowolna ofiara (brak środków finansowych nie jest przeszkodą do udziału                    w sesji)

 

Link do wydarzenia na Facebooku z codziennymi rozważaniami:

https://fb.me/e/1GM4xq9kU

 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz