Przejdź do strony tematycznej

Sodalicja św. Jadwigi Królowej w Zawichoście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematem przewodnim konferencji były: modlitwa, post i jałmużna - czyli czyny miłosierdzia z zaakcentowaniem, że nie wolno pomijać żadnego z tych elementów, gdyż byłoby to zaprzeczeniem postawy chrześcijańskiej. Bezkonkurencyjnym przykładem do naśladowania okazała się niezmiennie, ku radości i głębokiej refleksji wszystkich, Św. Jadwiga. Idąc jej śladami członkowie Sodalicji chwalili Pana Boga psalmami w modlitwie brewiarzowej poszerzonej o teologiczny komentarz na temat Liturgii Godzin.

Wspólne spotkania przy stole były dopełnieniem radości i sprawiły, że rekolekcje wielkopostne "przeistoczyły się" w spotkanie przyjaciół skupionych przy Chrystusie i św. Jadwidze.

 

 

03 kwietnia 2018

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz