Sodalicja św. Jadwigi Królowej w Zawichoście

W dniach 17-18 marca 2018 odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Sodalicji św. Jadwigi Królowej, którym przewodniczył ks. prof. dr hab Jacek Urban.

Tematem przewodnim konferencji były: modlitwa, post i jałmużna - czyli czyny miłosierdzia z zaakcentowaniem, że nie wolno pomijać żadnego z tych elementów, gdyż byłoby to zaprzeczeniem postawy chrześcijańskiej. Bezkonkurencyjnym przykładem do naśladowania okazała się niezmiennie, ku radości i głębokiej refleksji wszystkich,

św. Jadwiga. Idąc jej śladami członkowie Sodalicji chwalili Pana Boga psalmami w modlitwie brewiarzowej poszerzonej o teologiczny komentarz na temat Liturgii Godzin.

Wspólne spotkania przy stole były dopełnieniem radości i sprawiły, że rekolekcje wielkopostne "przeistoczyły się" w spotkanie przyjaciół skupionych przy Chrystusie

i św. Jadwidze.

 

 

03 kwietnia 2018