09 stycznia 2021

Śpiewajmy Mądrze

Dnia 09.01.2021 r. odbyła się kolejna sesja OFL - online pt.: ,,Śpiewajmy mądrze - podstawy śpiewu chorałowego

w modlitwie brewiarzowej."

 
Była skierowana do wszystkich, którzy chcieliby się modlić liturgią godzin korzystając ze śpiewu gregoriańskiego - początkujących i tych, którzy już się mają pierwsze doświadczenia z chorałem , ale potrzebują przypomnienia podstaw.
S. Tereza Huspekowa CHR w sposób fachowy i z dużym poczuciem humoru wprowadziła w temat, podając jednocześnie wskazówki do dalszych poszukiwań. Pokazała tradycję śpiewu gregoriańskiego jako specyficzną szkołę duchowości. Wskazała również na konkretne możliwości zastosowania melodii chorałowych w modlitwie tekstami liturgii godzin w języku narodowym.
 

 

Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Materiały z sesji zostały udostępnione na naszej stronie w zakładce: Chorał gregoriański 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz