Przejdź do strony tematycznej

Spotkania Małżeńskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 lipca 2018

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz