Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Werset wprowadzający: "Panie otwórz wargi moje"      

Hymny:

Psalm wezwania z antyfoną   

Werset wprowadzający: "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu"   

8-8-8-8 sylab

11-11-11-5 sylab

Jezu zmęczony wędrówką

Wszechmogący Stwórco    

Jutrzenka ziemi zwiastuje    

Jasności Nieba  

Światło radosne chwały Twego Ojca  

Stwórco świata wszechmogący     

Źródło jasności 

ton schematyczny: 

Kiedy już słońce zachodzi   

Antyfony  i  Psalmy

Przed oczy Twoje

Antyfona ton II

Ton VIII - antyfona z wersetem psalumu

Antyfona ton IV

Ton IV - antyfona z wersetem psalmu

Ton VI (Kantyki z NT z „Alleluja” (II Nieszpory niedzieli))

Antyfona ton VI

Responsorium

Okres zwykły, Adwent, Wielki Post, t. własne i wspólne

Okres wielkanocny, Narodzenie Pańskie, inne

Ton II antyfona z wersetem psalmu

Antyfona ton VIII

Melodie dla tekstów 
Jutrzni i Nieszporów

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ