Bogaty materił znajdziesz tu: 

strona Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Video:

Wiele już zostało powiedziane, wiele powstało na ten temat katechez, artykułów,  ale jest to tak ważny czas, że nigdy nie jest dość by o tym mówić, przypominać sobie to co już  kiedyś słyszeliśmy. 

Poniżej zamieszczamy materiały, z których warto skorzystać by lepiej się przygotować i przeżyć Triduum Paschalne.  

Jak przeżywać ten czas? 

„Ten święty czas powinien być jednym wielkim przeżyciem, dniem rozciągniętym na trzy doby, jednym wielkim przebywaniem z Panem naszym Jezusem Chrystusem – tak jak czynilibyśmy to z kimś najbliższym, gdyby leżał na łożu śmierci, nie odstępując od niego ani w dzień, ani w nocy – trwaniem z Jezusem Chrystusem w Jego agonii i w Jego ekstazie, w upojeniu zmartwychwstania.

Bo to wydarzenie też spędza sen z oczu.

Ale aby tak było, trzeba znać treść tych dni i trzeba się do nich przygotować.

Znać – to przede wszystkim umieć ogarnąć całość i wzajemne powiązania tych trzech dni: umieć zobaczyć dialektykę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tych egzystencjalnych wydarzeń Wielkiego Piątku i Wielkiej Nocy Paschalnej utajonych w obrzędowym akcie Eucharystii w wielkoczwartkowej Ostatniej Wieczerzy.”

bp W Świerzawski

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

Homilie śp. bpa W. Świerzawskiego:

Triduum Paschalne

 

 

„Przez wiele wieków, kiedy rozpoczynało się święte Paschalne Triduum Męki, śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, uczniowie Chrystusa podejmowali swoje czuwanie przy Obecnym, przenosząc się z Nim tak jak On sam ten czas przeżywał, w stan czujnego oczekiwania. Zanim Jezus „wstąpił w przepaść” zbawczej męki, był sam na sam z Ojcem. Tak uczniowie Pana pragną być razem z Nim a przez Niego z Ojcem.”

(W. Świerzawski )

Liturgia tych trzech świętych dni jest jedną Liturgią, która rozpoczyna się znakiem krzyża we Czwartek na rozpoczęcie mszy Wieczerzy Pańskiej i kończy się Błogosławieństwem na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej (w sobotę w nocy - czasem w niedzielę nad ranem).  Jest to czas, w którym sprawowana Liturgia wyznacza rytm dnia i nocy, wszystko co w tym czasie robimy jest w niej zanurzone. Msza Święta, która rozpoczyna się we czwartek wieczorem kończy się w Sobotę w nocy. Jest to święty czas kiedy nasz Pan, Jezus Chrystus wchodzi na ostatni odcinek drogi odkupienia człowieka., a my razem z Nim chcemy iść tą drogą. Razem z Nim być  w wieczerniku, w ogrójcu, przed Piłatem, na Jego drodze krzyżowej, pod krzyżem, czuwać przy Jego grobie. 

Triduum Paschalne

Teksty Liturgiczne

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz