ROK A

 

Pierwsze czytanie: Ez 34, 11‑12.15‑17

                                                                                                                     Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20‑26.28

                                                                                                                     Ewangelia: Mt 25, 31‑46

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECHŚWIATA

homilia bpa Wacława Świerzawskiego

25 listopada 2023

Domyślna treść artykułu.

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz