Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

Warsztaty muzyczno-liturgiczne dla scholi

Skierowane są dla schól działających przy parafiach.

W trakcie ich trwania proponujemy połączenie teorii z praktyką oraz modlitwą.

TEORIA - katecheza o roli muzyki w Liturgii.

Ma ona  formę dialogowaną i połączona jest z odgrywaniem scen opartych na fragmentach Biblii. Dopasowana jest do wieku uczestników.

KONTAKT