Wielkopostne skupienie członków Grup Modlitwy Ojca Pio

Nasz Ośrodek jest miejscem, do którego chętnie przyjeżdżają także grupy zorganizowane, by tu odbyć swoje rekolekcje. I właśnie na takie modlitewne skupienie w zimowym klimacie przybyli czciciele św. Ojca Pio. Liczna, bo aż 44-osobowa grupa pod duchową opieką ks. Jacka Beksińskiego rozważała temat Bożego miłosierdzia w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym.  
 

 

16 marca 2018