Przejdź do strony tematycznej

Wielkopostne skupienie członków Grup Modlitwy Ojca Pio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 marca 2018

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz