Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Stan cywilny
Rodzaj rekolekcji
Termin rekolekcji
Uwagi/pytania
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

imię                      

nazwisko                

rodzaj i termin rekolekcji

miejsce zamieszkania

adres e-mail:

nr tel. kontaktowego

stan cywilny

wiek

stan zdrowia fizycznego (dot. osób, które mają trudność z poruszaniem się - budynek nie posiada windy)

stan zdrowia psychicznego (dot. rekolekcji indywidualnych, Lectio Divina oraz "Stworzone do relacji")

informacje dodatkowe/pytania

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH W CELU ORGANIZACJI REKOLEKCJI PRZEZ OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ Z SIEDZIBĄ W ZAWICHOŚCIE, KOD POCZTOWY 27-630, PRZY UL. 11 LISTOPADA 5. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMA/Y, IŻ PRZYSŁUGUJE MI PRAWO WGLĄDU I POPRAWIENIA LUB USUNIĘCIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH. (ART. 23 UST. 1 PKT 1 I UST 2 ORAZ ART. 24 USTAWY Z DNIA 29.08.1997 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZ. U. Z 2016 R., POZ. 922 Z PÓŹN. ZM.).

WYRAŻAM RÓWNIEŻ ZGODĘ NA WYSYŁANIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ, ZGODNIE Z USTAWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 ROKU - DZ. U. Z 2016 R., POZ. 1030 Z PÓŹN. ZM.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu organizacji rekolekcji przez Ośrodek Formacji Liturgicznej z siedzibą w Zawichoście, kod pocztowy 27-630, przy ul. 11 Listopada 5. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y, iż przysługuje mi prawo wglądu i poprawienia lub usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.”

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz