Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Apostołowie zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy wieki dar - Ducha Świętego (por. Dz 2,2-4). Otrzymali oni też władzę udzielania Ducha Świętego, aby dopełniać w chrześcijanach działanie chrztu (por. Dz 19,1-6)

Biskupi jako następcy Apostołów mają tę samą władzę i osobiście, albo przez delegowanych kapłanów udzielają Ducha Świętego tym, którzy zostali już odrodzeni w sakramencie chrztu.

Chociaż przyjście Ducha Świętego nie musi ujawniać się przez nadzwyczajne dary (np. mówienie językami), wierzymy, że w sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha Świętego, który

- rozlewa w naszych sercach miłość Bożą,

- gromadzi nas w jednej wierze,

- obdarza różnymi powołaniami,

- w sposób niewidzialny uświęca i jednoczy Kościół

Dar Ducha Świętego to duchowe znamię.  Ci, którzy je otrzymają, staną się w doskonalszy sposób obrazem Chrystusa i członkami Jego Kościoła.

Chrystus namaszczony Duchem Świętym w czasie chrztu, który przyjął od Jana (Mk 1,9-11), został posłany, aby wypełnić swoje dzieło i rozprzestrzeniać na ziemi ogień Ducha Świętego.

Ci, którzy otrzymali chrzest oraz moc Ducha Chrystusa, powinni wobec świata odważnie dawać świadectwo o Jego męce i zmartwychwstaniu, tak aby, aby ich życie było w każdym miejscu ,,dobrą wonią Chrystusa” (por. 2 Kor 2,14-17)

Chrystus obdarza swój Kościół różnymi łaskami, a Duch Święty rozdziela je między chrześcijan (por. 1 Kor 12,4-11), aby wszyscy złączeni z Chrystusem czynili postępy w jedności i miłości.

Chrześcijanie mają być żywymi (czyli zaangażowanymi w szerzenie Królestwa Bożego)  członkami Kościoła, a kierowani Duchem Świętym, mają służyć wszystkim na wzór Chrystusa.

 

(por. OB 22)

OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ


– czyli Duch Święty jako dar Chrystusa dla Kościoła

Sakrament bierzmowania

Dokumenty Kościoła o Bierzmowaniu

O Duchu Świętym i sakramencie bierzmowania 

Polecamy: 

o. Szymon Hiżycki OSB

 

Roman Zając

 

ks. Piotr Pawlukiewicz 

o. Remigiusz Recław SJ

Ks. abp Grzegorz Ryś

ks. abp Grzegorz Ryś

ks. Krzysztof Porosło

KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego

Aspekty Prawne, Które Należy Uwzględnić Przy Rozeznawaniu

Możliwości Bierzmowania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie