Prorok Izajasz mówi o darach Ducha Świętego, którymi został obdarzony Pan Jezus: 

,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego (Jesse jest ojcem Dawida); wypuści się odrośl z jego korzeni (Jezus Chrystus, syn NMP). I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.  (Iz 11,1-3) 

 

Człowiek przyjmujący sakrament bierzmowania, uczestniczy w tych samych darach, które Chrystus otrzymał w całej pełni.  

 

Dlaczego darów jest siedem? 

- Ponieważ odpowiadają na siedem głównych potrzeb nadprzyrodzonego życia duszy.  

- Stoją w opozycji do siedmiu grzechów głównych, jako siedem wymiarów życia w przeciwieństwie do siedmiu śmierci.  

- Dusza, która jest żywą świątynią Najświ wymiarów ętszej Trójcy, zapala w sobie siedmioramienny świecznik: Lampa jest światłem, które rozprasza cienie i umożliwia oglądanie przedmiotów, a dary Ducha Św.                      są nadprzyrodzonymi światłami duszy, rozjaśniającymi jej władze, dzięki czemu stają się posłuszne poruszeniom łaski, oraz wypełnianiu się w niej planu Bożego.  

 

Opracowanie tekstów na podstawie książki: ,,Przybądź Duchu Święty” ks. Dolindo Ruotolo 

Liczba darów Ducha Świętego i jej przyczyna

Dary naturalne, a dary Ducha Świętego

Dary naturalne – np. dar malarstwa, muzyki, zdolności techniczne i inne - są przyrodzonymi uzdolnieniami, predyspozycjami. Ułatwiają człowiekowi działanie lub tworzenie wzniosłych dzieł w wymiarze ludzkiej aktywności.

Dary naturalne są darami Boga, aby człowiek wypełnił swą misję dla dobra ludzkości, a w swym najgłębszym wymiarze prowadzą do uwielbienia Pana Boga (np. dzieła sztuki sakralnej)

Dary Ducha Świętego to nadprzyrodzone (stałe - nie doraźne) uzdolnienia. Są jakby wewnętrzną strukturą człowieka, podobną do czułego instrumentu reagującego na działania artysty.

Dzięki nim nasza dusza może stać się wrażliwa i posłuszna natchnieniom łaski. Są rodzajem ,,smykałki” do wyższych i nadprzyrodzonych działań.

Podobnie jak dary naturalne (predyspozycje i talenty) należy ćwiczyć i pielęgnować, również dary Ducha Świętego muszą być pielęgnowane. Wtedy ludzka dusza staje się posłuszna natchnieniom Ducha Świętego     i stopniowo wznosi się na szczyty doskonałości oraz świętości.

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy wielki Dar – Osobę Ducha Świętego.        On jest naszym Ożywicielem, Pocieszycielem. Jest niezwykle hojny w obdarowywaniu nas, abyśmy stawali się święci i nieskalani przed Bożym Obliczem.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz