01.08. (czwartek)
17.00 przyjazd i kwaterunek
18.00 Eucharystia
18.45 kolacja
20.00 konferencja wprowadzająca + wprowadzenie do modlitwy

02.08. (piątek)
7.30 medytacja
8.00 jutrznia
8.30 śniadanie
9.30 wprowadzenie do skrutacji
skrutacja
12.00 Eucharystia
13.00 obiad
15.30 warsztat
Rozmowy indywidualne
17.30 nieszpory z siostrami
18.00 kolacja
20.00 adoracja (30 min.) + wprowadzenie do modlitwy

03.08. (sobota)
7.30 medytacja
8.00 jutrznia
8.30 śniadanie
10.00 konferencja
12.00 Eucharystia
13.00 obiad
15.30 spotkanie w grupie
Rozmowy indywidualne

17.30 nieszpory z siostrami
18.00 kolacja
20.00 adoracja (30 min.) + wprowadzenie do modlitwy

04.08. (niedziela)
7.30 medytacja
8.00 jutrznia
8.30 śniadanie
10.00 konferencja
12.00 Eucharystia (w parafii)
13.00 obiad
15.30 konferencja
Rozmowy indywidualne
17.30 nieszpory z siostrami
18.00 kolacja
20.00 adoracja (30 min.) + wprowadzenie do modlitwy

05.08. (poniedziałek)
7.30 medytacja
8.00 jutrznia
8.30 śniadanie
9.30 wspólne spotkanie
11.00 Eucharystia
12.00 obiad
Wyjazd


*organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie

Jeśli szukasz swojego miejsca w Kościele, chcesz pogłębić swoją relację z Bogiem, potrzebujesz pomocy w rozeznaniu powołania, chcesz się wyciszyć, pomodlić, naładować na kolejny rok...

Zapraszamy!

Proponujemy pogłębioną modlitwę i medytację Słowa Bożego, by w ciszy spotkać się z Panem. Wspólne spotkania, rozmowy i warsztaty będą przestrzenią do wymiany doświadczeń
życiowych.

Prowadzący

Zapisy

do 27 lipca 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 50 zł na konto Ośrodka Formacji Liturgicznej w Zawichoście do 5 dni od otrzymania od nas maila potwierdzającego zgłoszenie na listę uczestników; w przypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie podlega zwrotowi

Dane do przelewu:

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej

Służebnic Chrystusa Obecnego

(z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko, ofiara za Rekolekcje dla rozeznających powołanie)

Bank Pekao S.A. III O. w Krakowie

PL 74 1240 2294 1111 0010 2661 1515

Koszt

450 zł (obejmuje noclegi z wyżywieniem)

brak środków finansowych nie jest przeszkodą do uczestnictwa w rekolekcjach

 

Miejsce

s. Karolina Ostopinko CHR i o. Maciej Kosiec OP

01-05 sierpnia 2024 roku

ZGŁOSZENIE

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz