PLAN REKOLEKCYJNY

Dzień przyjazdu 20.07.

16:30/17:00 przyjazd

18:00 Eucharystia

18:45 kolacja

20:00 spotkanie wprowadzająco-organizacyjne

Wprowadzenie do medytacji

Adoracja (30 min)

 

21-23.07.

07:30 medytacja

08:00 jutrznia

08:30 śniadanie

09:30 konferencja

11:00 Eucharystia

12:00 medytacja powtórkowa

13:00 obiad

15:30 konferencja

rozmowy indywidualne

17:30 nieszpory

18:00 kolacja

20:00 adoracja

20:30 wprowadzenie do medytacji

 

Dzień wyjazdu 24.07.

07:30 medytacja

08:00 jutrznia

08:30 śniadanie

09:30 wspólne spotkanie

11:00 Eucharystia

12:00 obiad

Rozjazd

ZŁOSZENIE

"Ciebie pragnie moja dusza"

Rekolekcje dla rozeznających powołanie

termin: 20 - 24 lipca 2023

miejsce: Zawichost - Ośrodek Formacji Liturgicznej

prowadzący: Siostry Jadwiżanki Wawelskie,  ks. Rafał Kobiałka

koszt: 400zł

  (brak środków finansowych nie jest przeszkodą w uczestnictwie)

dla kogo: dorosłe kobiety rozeznające swoją drogę życia

termin zgłoszeń: do 16 lipca 2023

 

 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz