BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Sesja: Jan Chrzciciel - wzorem ewangelizatora


SESJA ADWENTOWA
Prowadzący: s. Ewelina Łucka CHR 

S  E  S  J  E

Sesja ODWOŁANA:

Paschalna droga serca

 

Termin: 24-26 maja 2019
Prowadzący: ks. Dariusz Sidor,

s. Monika Gomuła CHR 

Sesja: Sakramenty uzdrowienia

 

Termin: 31 maja - 2 czerwca 2019 r. 
Prowadzący: ks. Andrzej Wójcik oraz siostry jadwiżanki:
s. Marzena Władowska, s. Ewa Kopiec oraz s. Agnieszka Ziemińska

Sesja na przełomie roku: Misterium Życia

 

Termin: 31 grudnia 2019 - 2 stycznia 2020
Prowadzący: ks. Bartosz Wronikowski