BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Eucharystia tajemnicą wyznawaną
Termin: 31 XII 2020 – 2 I 2021
Prowadzący: ks. Bartosz Wronikowski

SESJA NA PRZEŁOMIE ROKU - Mysterium fidei