Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Eucharystia tajemnicą wyznawaną


Termin: Rekolekcje w tym roku zostają odwołane ze względu na obowiązujące obostrzenia

               związane ze zwalczaniem epidemii. Serdecznie przepraszamy.  


Prowadzący: ks. Bartosz Wronikowski

SESJA NA PRZEŁOMIE ROKU - Mysterium fidei