Litania za wstawiennictwem bł. Michała

 

Tradycja mówi, że Chrystus przemówił do niego z krzyża słowami: "Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia".  Głębokie ukochanie Boga i kontemplacja, a także własne kalectwo i cierpienie (przy chodzeniu podpierał się kulą z powodu bezwładnej nogi) było źródłem jego miłości do ludzi oraz wrażliwości na cierpienie i problemy innych. Będąc głęboko zjednoczony z Chrystusem, otrzymał od Boga łaskę czynienia cudów: uzdrowił wielu chorych, znakiem krzyża i modlitwą wstrzymywał pożary, przepowiadał rzeczy przyszłe. Jako skromny brat zakonny stał się ojcem duchownym dla wielu, którzy przychodzili do świątyni, by prosić Go o modlitwę, radzić się, powierzać różne troski serca.

Grób i relikwie bł. Michała znajdują się w kościele św. Marka w Krakowie.

bł. Michał Giedroyć

 (ok.1420-1485) 

P a t r o n    z a k r y s t i a n ó w , orędownik chorych i niepełnosprawnych. 

 

Pochodził z rodu kniaziów litewskich.  Wstąpił do zakonu białych augustianów na Litwie.  Wkrótce został wysłany do klasztoru św. Marka w Krakowie, gdzie pozostał do śmierci, 4 maja 1485 roku, pełniąc posługę zakrystiana. Cechowała go wierność podjętym obowiązkom, surowość życia i nabożeństwo do Chrystusa Ukrzyżowanego.

MODLITWA za wstawiennictwem 

bł. Michała:

Boże,  Ojcze Wszechmogący, Ty przez błogosławionego Michała Giedroycia uczysz nas pokornego trwania w Twojej obecności i spełniania rzeczy małych w wielki sposób. 

Za jego wstawiennictwem spraw, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem w Eucharystii, jak Maryja pod Krzyżem,

służyli braciom z cierpliwą miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Imprimatur

Kuria Metropolitalna w Krakowie 525/2019 z dnia 19.03.2019

+Jan Szkodoń, wik. gen.

 

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz