IKEBANA W LITURGII 

- Na Wielki Post

Drodzy bracia i siostry, przez
„Nadeszła godzina, aby został uwielbiony
Liturgia roku kościelnego, poprzez czas

Ikebana to japońska sztuka układania kwiatów. Azjatycka tradycja łączy w sobie wrażliwość estetyczną, przyrodniczą wiedzę oraz poszukiwanie łączności ze światem przyrody. Przez obserwacje barw, kształtów oraz dobór rozmiarów, ikebana wyraża w sobie naturalny cykl życia, pór roku, kruchość i przemijalność ludzkiego istnienia. Rzemiosło staje się sztuką pełną duchowości i mistyki, wyrażoną w równowadze, harmonii i pięknie. 

Japońska ikebana pochodzi z wnikliwej obserwacji świata roślinnego i pozostaje pod urokiem jego dynamiki oraz piękna. Mówi o dążeniu do harmonii między elementami świata, tj. niebem, ziemią i człowiekiem. Chrystus bardzo często w swoim nauczaniu czerpał z obserwacji otaczającego stworzenia nawiązując do wzrostu ziarna, winorośli, figowca… 

Zastosowanie ikebany w liturgii to opracowanie nowych założeń, które wyprowadzone z chrześcijańskich zasad, będą pomocą w głoszeniu Ewangelii. „W wystroju kościoła należy dążyć raczej do szlachetnej prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego” (OWMR 292). Wykorzystując ikebanę w kościele korzystamy ze środków ikebany japońskiej, ale nadajemy jej nowe znaczenie i skupiamy jej uwagę na toczącym się w liturgii zbawczym dialogu, którego to Bóg jest inicjatorem. 

„Kościół zawsze stara się korzystać ze szlachetnej służby sztuki, dopuszczając formy artystyczne wszystkich narodów i krajów (…) Należy poszukiwać prawdziwych wartości artystycznych, aby te dzieła utwierdzały wiarę i pobożność oraz były zgodne z prawdą, którą wyrażają, i celem, któremu służą” (OWMR 289). W odniesieniu do układania kwiatów służebność ta nie sprowadza się jedynie do funkcji zdobniczej. Obraz, który wnosi kompozycja kwiatowa, powiązany ściśle z orędziem liturgii słowa, pozwala głębiej zapaść w pamięć i serce uczestnikom liturgii.  

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz