"Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się Ciałem, aby człowiek patrząc na wcielonego Boga,

patrząc na Boga żyjącego po ludzku nauczył się żyć na Jego podobieństwo."

 

Wacław świerzawski 

Homilie bpa. Świerzawskiego na niedziele okresu zwykłego: roku B

1. Najświętszej Trójcy

2. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

3. Najświętszego Serca Pana Jezusa

4. Chrystusa króla Wszechświata

Uroczystości te nie ukazują nowych aspektów misterium Chrystusa, uwydatniają jedynie niektóre z nich obecne w całym roku liturgicznym. 

 

Uroczystości pańskie w Okresie Zwykłym:

W ciągu roku a zwłaszcza w Okresie Zwykłym kościół ukazuje nam w liturgii postacie wielu świętych poprzez wprowadzone wspomnienia obowiązkowe. Nie jest to tylko przerywnik, aby urozmaicić monotonną codzienną Liturgię, zwłaszcza Liturgię Godzin powtarzaną w cyklu 4 tygodniowym. Są Oni dani, aby pokazać, że życie misterium Chrystusa, życie "na serio" w Jego Obecności, w codzienności jest drogą świętości. Drogą przemiany wewnętrznej, upodobnienia do Chrystusa, dzięki Jego Mocy. Ukazują, że żyjąc z Chrystusem "tu i teraz", zżywamy się Nim na zawsze - na wieczność. 

 

Wspomnienia Obowiązkowe: 

Charakterystyka Okresu Zwykłego: 

Okres zwykły w ciągu roku trwa przez 34 lub 33 tygodnie. Kolorem Liturgicznym w tym czasie jest zielony. W dni powszednie zmienia się on przy wspomnieniach męczenników i świętych, oraz stosownie do obchodzonych świąt.  

W tym okresie nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w Jego pełni. Niedziela Ewangelia prowadzi nas do coraz pełniejszego odkrywania misterium Chrystusa, podkreślając jedno z wydarzeń zbawczych lub jedną z prawd objawionych czy zasad moralnych. Ma swoją myśl przewodnią.

 

Okres zwykły podzielany jest na 2 części:

1. Pierwsza cześć zaczyna się od Chrztu Pańskiego i trwa do Środy Popielcowej (trwa od 4-9 tygodni w zależności od daty Wielkanocy). W tym czasie śledzimy publiczną działalność Chrystusa, nauczanie i potwierdzane cudami. Jezus objawia są Boską władzę nie tylko w stosunku do chorób ciała, ale i wobec duchowej niemocy grzechu.

2. Druga część Okresu Zwykłego rozpoczyna się od Zielonych Świąt i trwa do Adwentu. W tym czasie niedzielna Ewangelia kieruje naszą uwagę na różne aspekty Osoby Jezusa oraz Królestwa Niebieskiego - które głosi. Wraz z upływem czasu, z niedzieli na niedzielę coraz bardziej odkrywamy misterium Chrystusa i Jego zbawcze działanie w Kościele.

"Można więc powiedzieć że pierwszy etap Okresu Zwykłego jest „sakramentem" publicznej misji Jezusa, wiodącej na szczyt Jego Paschy, zaś drugi etap jest "sakramentem" obecnego czasu Kościoła, w którym uwielbiony Pan żyje i działa, przygotowując ludzkość i świat na dzień swojej paruzji, zwłaszcza przez ofiarę eucharystyczną.

(ks. S. Czerwik "Okres zwykł w ciągu roku")

 

Okres Zwykły 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz