OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

Okres Zwykły 

"Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się Ciałem, aby człowiek patrząc na wcielonego Boga, patrząc na Boga żyjącego po ludzku nauczył się żyć na Jego podobieństwo."

 

To co świętujemy w czasie Bożego narodzenia czy Wielkanocy, to na co tyle czasu się przygotowujemy mamy za zadanie przyswoić, sprawdzić czy umiemy żyć tą tajemnicą, którą poznaliśmy, w której wejście się przygotowywaliśmy i świętowaliśmy. 

 

Okres Zwykły jest po to by uczyć się naśladować Chrystusa. Poznawać i naśladować. Żyć całym Jego misterium w codzienności. Przechodzić ze śmierci do życia - pozwalać by On mnie przeprowadzał, w mojej pracy, w zmęczeniu w sytuacjach gdzie moje słabości mają nade mną władzę, w mojej codzienności. 

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz