Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

Okres Zwykły 

Okres zwykły w ciągu roku trwa przez 34 lub 33 tygodnie. Kolorem Liturgicznym w tym czasie jest zielony. W dni powszednie zmienia się on przy wspomnieniach męczenników i świętych, oraz stosownie do obchodzonych świąt.  

W tym okresie nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w Jego pełni. Niedziela Ewangelia prowadzi nas do coraz pełniejszego odkrywania misterium Chrystusa, podkreślając jedno z wydarzeń zbawczych lub jedną z prawd objawionych czy zasad moralnych. Ma swoją myśl przewodnią.

 

Okres zwykły podzielany jest na 2 części:

1. Pierwsza cześć zaczyna się od Chrztu Pańskiego i trwa do Środy Popielcowej (trwa od 4-9 tygodni w zależności od daty Wielkanocy). W tym czasie śledzimy publiczną działalność Chrystusa, nauczanie i potwierdzane cudami. Jezus objawia są Boską władzę nie tylko w stosunku do chorób ciała, ale i wobec duchowej niemocy grzechu.

2. Druga część Okresu Zwykłego rozpoczyna się od Zielonych Świąt i trwa do Adwentu. W tym czasie niedzielna Ewangelia kieruje naszą uwagę na różne aspekty Osoby Jezusa oraz Królestwa Niebieskiego - które głosi. Wraz z upływem czasu, z niedzieli na niedzielę coraz bardziej odkrywamy misterium Chrystusa i Jego zbawcze działanie w Kościele.

"Można więc powiedzieć że pierwszy etap Okresu Zwykłego jest „sakramentem" publicznej misji Jezusa, wiodącej na szczyt Jego Paschy, zaś drugi etap jest "sakramentem" obecnego czasu Kościoła, w którym uwielbiony Pan żyje i działa, przygotowując ludzkość i świat na dzień swojej paruzji, zwłaszcza przez ofiarę eucharystyczną.

(ks. S. Czerwik "Okres zwykł w ciągu roku")

 

Charakterystyka Okresu Zwykłego: 

Wspomnienia Obowiązkowe: 

W ciągu roku a zwłaszcza w Okresie Zwykłym kościół ukazuje nam w liturgii postacie wielu świętych poprzez wprowadzone wspomnienia obowiązkowe. Nie jest to tylko przerywnik, aby urozmaicić monotonną codzienną Liturgię, zwłaszcza Liturgię Godzin powtarzaną w cyklu 4 tygodniowym. Są Oni dani, aby pokazać, że życie misterium Chrystusa, życie "na serio" w Jego Obecności, w codzienności jest drogą świętości. Drogą przemiany wewnętrznej, upodobnienia do Chrystusa, dzięki Jego Mocy. Ukazują, że żyjąc z Chrystusem "tu i teraz", zżywamy się Nim na zawsze - na wieczność. 

 

Uroczystości pańskie w Okresie Zwykłym:

1. Najświętszej Trójcy

2. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

3. Najświętszego Serca Pana Jezusa

4. Chrystusa króla Wszechświata

Uroczystości te nie ukazują nowych aspektów misterium Chrystusa, uwydatniają jedynie niektóre z nich obecne w całym roku liturgicznym. 

 

Homilie bpa. Świerzawskiego na niedziele okresu zwykłego: roku B

Niedziela Chrztu Pańskiego  

I  3 Niedziela  4 Niedziela   5 Niedziela  

6 Niedziela I 7 Niedziela I 8 Niedziela I 

9 Niedziela I 10 Niedziela I 11 Niedziela I 12 Niedziela I

13 Niedziela I 14 Niedziela I 15 Niedziela I 16 Niedziela I

17 Niedziela I 18 Niedziela I 19 Niedziela I 20 Niedziela I

21 Niedziela  I 22 Niedziela I 23 Niedziela I

24 Niedziela I 25 Niedziela I 26 Niedziela I 27 Niedziela I

28 Niedziela I 29 Niedziela I 30 Niedziela I 31 Niedziela I

32 Niedziela I 33 Niedziela I 34 Niedziela

"Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się Ciałem, aby człowiek patrząc na wcielonego Boga,

patrząc na Boga żyjącego po ludzku nauczył się żyć na Jego podobieństwo."

 

Wacław świerzawski